PUBLICATIONS

 

[1]

V. Buda, A. Iancu, I. Paliokas, “A 3D explorative learning environment of reconstructed archaeological sites and cultural artefacts”, International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications, Athens, pp. 211-214, SIGMAP 2010

[2]

V. Buda, A. Iancu, M. Palamariu, “The use of digital elevation models in generating real  time 3D environments: a case study”, RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre, Vol. 9, ISSN 1583-2279, Ed. Aeternitas, 2009

[3]

V. Buda, A. Iancu, M. Kadar, “A real-time 3D environment for virtual tourism”, “Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti a Universităţii 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Buletinul ştiinţific nr. 8, ISSN 1583 – 6088,Ed. Aeternitas, 2009

[4]

V. Buda, A. Iancu, M. Kadar, “Elemente de modelare cu UML în realitatea virtuală. Tehnici de vizualizare a obiectelor virtuale”, “Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti a Universităţii  “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Buletinul ştiinţific nr. 7, ISSN 1583 – 6088, Ed. Aeternitas, 2008

[5]

V. Buda, A. Iancu, O. Domșa, “Muzeu Virtual 3D. Interacţiune în timp real cu artefacte romane”, “Sesiunea anuală a cercurilor ştiinţifice studenţeşti” a Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 23-24 November 2007.

[6]

V. Buda, A. Iancu, O. Domşa, “Reconstrucţia virtuală 3D în arheologia sistemică şi integrarea   elementelor de interacţiune cu obiectele”, “International Conference on Virtual Learning”, Ovidius University, Constanţa, 26-28 October 2007.